تازه ترین ها

دسته بندی های اوریگامی

سال نو ۲۰۱۷ مبارک

 

هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی. 

 

800 2017