فواید اوریگامی

آیا می دانستید زمانی که اوریگامی را تمرین می کنید ، درحقیقت تمام مغز شما فعال میشود؟!

از دیرباز شناخته شده که اوریگامی کاربردهای فراوانی دارد مانند گسترش هماهنگی دست و چشم ، مهارت های متوالی ، مهارت های تمرکز ، صبر و تحمل ، مهارت های فضایی زمانی ذهن ، استدلال ریاضی و غیره. اما بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده روی مغز و کار دکتر کاترین شوماکوف و یوری شوماکوف ، زمانی که هردو دست مشغول فعالیت هستند ، نیرو محرکه انگیزه گرایش به فعالسازی بخش زبان مغز دارد.

مواردی که در زیر عنوان شده است ، تنها بخشی از کاربردهای اوریگامی است.

·         مهارت های خواندن و مطالعه.

·         مهارت های نوشتن.

·         مهارت های پردازشی.

·         نیروی تجسم.

·         قابلیت فضایی زمانی ذهن.

·         استدلال منطقی.

·         مهارت های توجه.

·         تمرکز.

·         مرتب سازی.

·         مفاهیم ریاضی.

·         سنجش و اندازه گیری.

·         هندسه.

·         تناسب.

·         تقسیم و غلبه.

·         تقارن.

·         حل مسائل.

·         اصول علم.

·         بوم شناسی.

·         خلاقیت.

·         فرهنگ شرقی.

·         مطالعه مستقل.

·         مهارت های اجتماعی.

·         اعتماد به نفس.

·         مهارت های کتابخوانی.

·      پرورش و تقویت زبان گفتاری.

  

درکنار جالب بودن ساخت اوریگامی ، بسیاری از مدل های اوریگامی میتواند مفید باشد. 

تصاویری از نمونه های کاربردی اوریگامی در صنعت و معماری: